Schadelijke stoffen en binnenklimaat

In de binnenlucht van woon- en werkruimtes komen gelijktijdig tot 600 chemische substanties voor. De zogenoemde vluchtige organische stoffen [VOC: volatile organic compounds] en pesticiden. Diverse van deze stoffen zijn aantoonbaar slecht voor uw gezondheid. Vooral: minerale vezels, formaldehyde, houtbeschermingsmiddelen, lindaan, pentachloorfenol [PCP], polychloorbifenylen [PCB], koolmonoxide [CO], methanol, ozon, benzool, oplosmiddelen, pesticiden, zware metalen, vlamremmers, weekmakers [ftalaat], polycyclische aromatische koolwaterstoffen en dergelijke. Naast de hier boven genoemde schadelijke stoffen kunnen er ook nog schimmels, gisten, bacteriën, allergenen en huisstofmijten in hoeveelheden voorkomen die schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Eco-Wise voert de VOC luchtmetingen uit met de BiVOC2 van Holbach

Schimmel

Schimmels en zwammen worden veroorzaakt door vochtproblemen. Deze schimmels en zwammen zorgen voor een zeer ongezonde woon- of werksituatie en komen voor in kruipruimtes, kelders, keukens, badkamers, achter gordijnen, kasten, sportruimtes, etc.

Schimmels horen niet in uw huis thuis. U kunt er ziek van worden. Het probleem is dat schimmels niet altijd zichtbaar zijn. Schimmels hebben geen licht nodig om te groeien en kunnen daarom ook achter kasten, plinten of het behang voorkomen.

Wat zijn de indicatoren voor schimmel problemen in huis? Muffe geur, vochtige vlekken [zwart, olijfgroen of donker bruin] en onverklaarbare oorzaken van ziektes als allergie of ademhalingsproblemen.

Een derde van de mensen heeft een allergie. Een groot deel daarvan heeft een schimmelallergie of huisstofallergie. Vraag uw arts om een schimmel- of gist [Candida albicans] onderzoek. Daarna kan Eco-Wise gericht op zoek gaan naar de bron in uw woning.

Tijdens en na chemotherapie raad ik u ook een schimmelonderzoek voor uw huis aan. Uw immuunsysteem ligt nagenoeg stil en zo kunnen de schimmels voor ziektes zorgen en uw herstel verstoren.

Eco-Wise voert de schimmel luchtmetingen uit met de MBASS30 van Holbach

Candida albicans

Vooral voor Candida albicans is het belangrijk om het huisonderzoek integraal uit te voeren. Want allerlei factoren in huis hebben invloed op de groei van Candida albicans zoals: elektrosmog, zware metalen, bacteriën, schimmel, fijnstof en dergelijke.

Radon

Radon is een natuurlijk, overal voorkomend radioactief edelgas, dat is kleur-, geur-, en smaakloos is. Radon kan via de bodem of de kelder in huizen binnenkomen. Radon kan ook ontstaan door radioactieve bouwmaterialen. Radon is na roken de belangrijkste oorzaak voor longkanker.

Meten

Waarom een bouwbiologisch huisonderzoek? Onze huizen en leefomstandigheden zijn veranderd. Er zijn meer giftige stoffen in huis gekomen en er is veel meer elektriciteit. De ventilatie is vaak onvoldoende en de isolatie kan verkeerd zijn aangebracht. Allemaal zaken die uw gezondheid kunnen beïnvloeden. Een bouwbiologisch huisonderzoek is een complex onderzoek omdat alle [SBM]. punten onderzocht dienen te worden. Er zijn veel wisselwerkingen tussen verschillende schadelijke stoffen en verschillende bronnen. Daarom zijn er ook verschillende oplossingen. Iedere woning is anders. De saneringsvoorstellen die je na de meting in een helder rapport ontvangt, zijn altijd maatwerk. De metingen zijn ook altijd maatwerk. Neem contact op voor het aanvragen van een offerte.

Publicatie

Artikelen

  • Schimmel [pdf]
  • Radioactiviteit [pdf]
  • Huisstofmijt [pdf]
  • Vluchtige Organische Stoffen [pdf]
  • Bacteriën [pdf]
  • Gist [oa Candida albicans] [pdf]
  • Help! Schimmel! Hoe te voorkomen? [pdf]

Meer informatie over duurzame projectontwikkeling of bouwbiologisch advies

Meer weten over duurzame en bouwbiologische bouwbegeleiding c.q. aankoopbegeleiding van zowel nieuwbouw als renovatie projecten?
Wilt u de expertise van Eco-Wise inzetten voor duurzame projectontwikkeling of een energievraagstuk?
Meer weten over het oplossen van vochtproblemen, schimmel en zwam, houtworm en betonreparatie?

Neem dan contact op met Eco-Wise:

+31 (0) 20 7370032
info[apestaartje]eco-wise.eu

Nieuw Zeelandweg 15W
1045 AL Amsterdam
Nederland

Eco-Wise is adviesbureau van het IBN, het mondiaal toonaangevende bouwbiologie instituut.


Back to the top