"Bouwbiologie is de overtreffende trap van duurzaam bouwen!"

Pieter Hennipman

Pieter Hennipman, eigenaar van Eco-Wise, is bouwkundig ingenieur, afgestudeerd constructeur, bouwbioloog IBN, meettechnicus IBN, bouwbiologisch adviesbureau IBN, en lid van Verband Baubiologie . Pieter is de tweede gediplomeerde bouwbiologische meettechnicus in Nederland. De titels bouwbioloog IBN en meettechnicus IBN zijn beschermd.

Het IBN [Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN] is het mondiaal toonaangevende instituut voor bouwbiologie en duurzaamheid. En van gezond wonen en bouwen. De opleiding van het IBN is internationaal erkend. Het IBN ontwikkelt en actualiseert samen met Baubiologie Maes de bouwbiologische richtwaarden voor de slaapkamer, de SBM [Standaard Bouwbiologische Meettechniek] Dé richtwaarden voor gezond wonen die wereldwijd gebruikt worden.

Al sinds zijn jeugd gefascineerd door het oplossen van problemen op bouwtechnisch gebied. Zijn vader was eigenaar van het bedrijf Vochttechniek Nederland, grondlegger van de vochtwering in Nederland. Al op jonge leeftijd ging hij mee naar bijzondere plekken en leerde daar het vak van de vochtwering. Pieter Hennipman jr. was werkzaam bij o.a. woningcorporaties en aannemers (bouwondernemingen) en is deskundige als het gaat om vastgoedonderhoud, vastgoedmanagement en projectontwikkeling in relatie tot duurzaam bouwen.

Grootvader en naamgenoot gelden als een van de meest vooraanstaande Nederlandse economen. Pieter Hennipman Sr ‘s inzichten op het gebied van schaarste en welvaart zijn nog altijd zeer actueel. Welvaart is immers niet alleen in geld uit te drukken. Daarmee is de econoom Pieter Hennipman Sr. een van de eersten die belang hechte aan het verduurzamen van het economische en maatschappelijke leven.

Bouwbiologie

De bouwbiologie heeft twee hoofdrichtingen. Het zo gezond mogelijk bouwen of verbouwen. En het meten van woningen op schadelijke stoffen. [oa schimmels], bacteriën, chemische stoffen en elektromagnetische velden]

De bouwbiologie benadert het bouwen integraal. Bij alle keuzes die ten aanzien van bouwmaterialen gemaakt worden, staan gezondheid van de gebruikers, duurzaamheid en energiebesparing centraal. Vele zaken hebben onderling een ongunstige wisselwerking. Statische elektriciteit trekt stof aan. En stof trekt allergenen, schimmel, giftige stoffen, zware metalen en radon aan. Ook vermindert statische elektriciteit het aantal ionen in de lucht. Dit alles heeft negatieve invloed op het binnenklimaat.

Vocht heeft schimmels en bacteriën als gevolg. Slechte ventilatie veroorzaakt vochtigheid. En zorgt voor veel CO2. Schimmel vindt CO2 fijn en werkt als kunstmest. Zo zijn er vele wisselwerkingen en vicieuze cirkels. Ook in ons lichaam zijn er wisselwerkingen. Bijvoorbeeld: elektromagnetische velden belasten het immuunsysteem en zo kunnen bijvoorbeeld schimmels en gisten in het lichaam groeien. Elektromagnetische velden verhinderen het uitscheiden van zware metalen uit ons lichaam, maar veroorzaken ook het lekken van kwik uit amalgaamvullingen. En straling zorgt voor het poreus worden van het bloedhersenvlies met gevolg dat schadelijke stoffen in de hersenen kunnen komen.

Daarom is het zo belangrijk een huisonderzoek integraal uit te voeren en zoveel mogelijk aspecten te meten volgens de bouwbiologische standaard. En zo te bouwen dat u gezond blijft.

Meer informatie over duurzame projectontwikkeling of bouwbiologisch advies

Meer weten over duurzame en bouwbiologische bouwbegeleiding c.q. aankoopbegeleiding van zowel nieuwbouw als renovatie projecten?
Wilt u de expertise van Eco-Wise inzetten voor duurzame projectontwikkeling of een energievraagstuk?
Meer weten over het oplossen van vochtproblemen, schimmel en zwam, houtworm en betonreparatie?

Neem dan contact op met Eco-Wise:

+31 (0) 20 7370032
info[apestaartje]eco-wise.eu

Nieuw Zeelandweg 15W
1045 AL Amsterdam
Nederland

Eco-Wise is adviesbureau van het IBN, het mondiaal toonaangevende bouwbiologie instituut.


Back to the top